Dle zákona o účetnictví (ZoÚ) je účetní období započaté v roce 2018 prvním obdobím, kdy od roku 2016 může dojít ke změně kategorie účetní jednotky, pokud účetní jednotka v řádných účetních závěrkách za roky 2016 a 2017 překročila nebo přestala překračovat dvě ze tří stanovených kritérií.

Kategirie účetních jednotek Splnění podmínek k rozvahovému dni Aktiva (netto) Celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet pracovníků
Mikro Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 500 mil. Kč 1000 mil. Kč 250
Velká Překračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 9 mil. Kč 9 mil. Kč 250

Další informace k uvedené problematice jsou na stránkách finanční správy