Novela zákona o kompenzačním bonusu zavádí bonus pro třetí okruh osob postižených koronavirovými opatřeními (vedle OSVČ a společníků s.r.o.) - tento okruh tvoří zaměstnanci pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění, tedy DPČ od 3.000 Kč/měs a DPP od 10.001 Kč/měs. 

Nárok budou mít ti "dohodáři", kteří v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod konaných mimo pracovní poměr účastni nemocenského pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících. V tomto případě vznikne nárok na bonus za obě bonusová období a v případě splnění podmínek bude možné žádat o bonus jak za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4., tak i za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020.
Výše bonusu bude činit 350,-Kč/den.
Finanční správa zveřejnila na svých stránkách v sekci "Pomoc pro dohodáře" následující odkazy: