Od 1. 4. 2021 je tento nový kompenzační bonus poskytován pouze tehdy, je-li jeho vyplácení umožněno nařízením vlády.

Nárok na kompenzační bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Výše nového kompenzačního bonusu je:

  • 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o.
  • 500 Kč denně u „dohodářů“ 
  • 500 Kč denně u OSVČ a společníkům malých s.r.o. v případě nařízené karantény či izolace.

Informace, podání žádosti: