Konsolidační balíček mění podmínky pro uplatňováním mimořádný odpisů a to pouze na silniční motorová bezemisní vozidla pořízená mezi 1.1.2024 a 31.12.2028. Takto dané vozidlo může poplatník odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy se projeví i v případě finančního leasingu.

Bezemisní vozidlo je definováno jako vozidlo, které nemá žádné emise CO2 (palivem je např. elektrická energie nebo vodík).