Lhůty pro podání vyúčtování jsou následující:

  • Vyúčtování zálohové daně za rok 2023 - základní termín je 1. března 2024, ale v případě elektronického podání je prodlouženo do 20. března 2024 a podává se na tiskopise vzor 24 a včetně přílohy č.1  Počet zaměstnanců k 1.12.2023 - MFin 5490/1 vzor 23.
  • Vyúčtování srážkové daně za rok 2023 má termín do 2. dubna 2024 a podává se na tiskopise vzor 18

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání podle § 72/1 daňového řádu učinit pouze elektronicky, tj. datovou zprávou.