Milostivé léto se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1.10.2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady.

Jak máte postupovat při dlužném pojistném u ČSSZ?
  1. nejpozději do 30. 11. 2023 podat oznámení prostřednictvím ePortálu ČSSZ, že dlužné pojistné uhradíte nebo že jej uhradíte ve splátkách
  2. dlužné pojistné uhraďte do 30. 11. 2023. Pokud jste podali oznámení o úhradě ve splátkách, první splátku uhraďte nejpozději do 31. 12. 2023 a každou další nejpozději poslední den kalendářního měsíce.
  3. po splacení dlužného pojistného bude odpuštěno penále a exekuční náklady plynoucí z tohoto dluhu. Tuto skutečnost si budete moci ověřit prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ.
Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc?

Lze využít  duhovou linku 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, nebo další informace najdete také na milostiveleto.cz 

Milostivé léto III se vztahuje také na dluhy u Finanční správy, více informací se dozvíte také na stránkách Finanční správy