Ve mzdách za 03/2021 se bude nově uplatňovat pro karanténu nařízenou od 1.3.2021  mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačku), který byl vyhlášen pod č. 121/2021 Sb.

Pro všechny zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) počínaje 1.3.2021, bude náležet mimořádný nezdaněný příspěvek až 370 Kč denně a to za dobu prvních 14 kalendářních dní.

K tzv. izolačce  byla zveřejněna informace jak na stránkách MPSV  tak ČSSZ.

Izolačka bude poskytnuta pouze v případech, kdy byla karanténa či izolace nařízena od 01.03.2021. Pokud byla karanténa nařízena před 01.03.2021, tak nenáleží ani za dny od 01.03.2021. Izolačku za březen vyplatí zaměstnanec spolu s náhradou mzdy za březen a povinný odvod pojistného na sociální pojištění si zaměstnavatel o izolačku sníží za březen nebo nejpozději do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.