Finanční správa upozorňuje na nejčastější chyby při podávání přiznání k DPFO a na změny platné od roku 2023 v Tiskové zprávě GFŘ a to zejména na následující: 

  • pro elektronické zasílání používat formát xml nikoliv pdf
  • daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů
  • sleva na manželku lze uplatnit pouze, když je splněn požadavek příjmů do 68 tis. (do příjmů se zahrnuje příjem z podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské)
  • úrok na bydlení jen na nemovitost k trvalému bydlení
  • slevu na studenta či školkovné (jen v prokázané výši) lze ještě za rok 2023 uplatnit
  • u přeplatku je nutné podepsat žádost o vrácení přeplatku