Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo ve Sbírce zákonů č. 313/2023 pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2024 a to následujícím způsobem:

  1. první redukční hranice činí 1.466 Kč (1.345 Kč v roce 2023)
  2. druhá redukční hranice činí 2.199 Kč (2.017 Kč v roce 2023)
  3. třetí redukční hranice činí 4.397 Kč (4.033 Kč v roce 2023)