Z rozhodnutí ministra financí dochází k prominutí zálohy na daň silniční, které se vztahuje na všechny zálohy roku 2022 a platí na všechna vozidla a všechny poplatníky daně. O prominutí záloh se nijak nežádá a nic se nedokládá.

Samotné Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č.j. MF-8118/2022/3901-2 je zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 dne 24. 3. 2022. 

V návaznosti na prominutí záloh vláda na svém zasedání dne 06.04.2022 odsouhlasila balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot (Tisková zpráva). Jeho součástí je především:

  • zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a
  • zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv
  • daňová opatření na podporu elektromobility 

Balíček kromě zrušení silniční daně v kategorii pod 12 tun řeší také nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, u nichž sazby silniční daně přiblíží evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě.

Předpokládaný rozsah úspor na dani silniční je uveden v následující tabulce  (snížení o 48 %  - stáří do 3 let od první registrace, snížení o 40 % - stáří 4 až 6 let, snížení o 25 % - stáří 7 až 9 let)

Nákladní automobil o 3 nápravách s hmotností 22 tun (v Kč)
  Základní sazba Snížení o 48 % Snížení o 40 % Snížení o 25 %
Současná sazba 16 000 8 320 9 600 12 000
Novelizovaná sazba 5 800 5 800 5 800 5 800
Daňová úspora 10 200 2 520 3 800 6 200