Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. ze dne 30. 9. 2019  mimo jiné určuje stanovuje  průměrnou mzdu pro rok 2020 ve výši 34.835 Kč a tím se mění od 01.01.2020 následující:

  • hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně z příjmu (sazba 7 %). Měsíční limit bude činit 139.340 Kč a roční limit 1.672.080 Kč (2019 - měsíčně 130.796 Kč, ročně 1.569.552 Kč).
  • maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení ve výši 1.672.080 Kč (2019 - 1.569.552 Kč).
  • minimální zálohy OSVČ na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností  činí 2.544 Kč pro důchodové pojištění (2019 - 2.388 Kč)
  • minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění činí 2.352 Kč (2019 - 2.208 Kč)