Dne 17.04.2024 bylo prostřednictvím zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk 570) schváleny Poslaneckou sněmovnou změny u dohod o provedení práce (DPP).

Nová pravidla budou platit až od 1.1.2025. Účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce bude upravena obdobně jako je tomu u dohod o pracovní činnosti (v roce 2024 tedy dosažením příjmu 4.000 Kč) a navíc pouze jeden ze zaměstnavatelů bude moci na základě oznámení uplatnit limit pro účast na nemocenském pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (podle průměrné mzdy platné pro rok 2024 tedy dosažení příjmu 10.500 Kč).