Dne 09.10.2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena novela zákona o EET. Tímto bude poslední vlna EET spuštěno od 1.5.2020; ke stejnému datu dojde k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně.

Další podrobnosti budou uvedeny na semináři pod názvem: