Dne 01.09.2020 nabývá na účinnosti novela zákona o DPH (zákon 343/2020 Sb.,) ve vazbě na implementaci daňových předpisů EU.

Změny uvedené v novele směrnice o DPH promítnuté v novele zákona o DPH se týkají následujících oblastí:

  1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie
  2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady)
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
  4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu

Firmy mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť vybrané změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. 1. 2020 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 22. ledna 2020 zveřejněna Informace k novele zákona o DPH s plánovou účinností od 1. 1. 2020 dostupná zde: Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1.1.2020. Od 1. září 2020 již není možné přímo postupovat ve změnách podle směrnice o DPH, neboť jsou již transponovány do zákona o DPH .

Nabytím účinnost novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně pouze podle zákona o DPH.