Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o evidenci tržeb a poslala ji do Senátu. Novela upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. 

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona (pravděpodobně k 1. 4. 2020).

Poslanecká sněmovna v rámci této novely schválila: 

 • zvýšení limitu testovaných příjmů pro zvláštní režim evidence tržeb z 200 000 Kč na 600 000 Kč.
 • vyjmutí sociálních služeb a tržeb z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12 z evidence tržeb.
 • sjednocení sazby DPH u knih, e-knih a audioknih DPH na 10 %.
 • zahrnutí zboží a služeb do druhé snížené sazby DPH (10%)
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

  • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

  • služby mytí oken prováděné v domácnostech,

  • opravy obuvi a kožených výrobků,

  • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

  • opravy jízdních kol,

  • kadeřnické a holičské služby,

  • půjčování nebo nájem knih,

  • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,