Finanční správa zveřejnila Přiznání k DPH vzor 23 a pokyny k vyplnění vzor 19.

Významnou změnou oproti vzoru 22 je obsahová náplň řádku 24, ve kterém se do 30. 6. 2021 uvádí hodnota zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v jiném členském státě.

Od 01.07.2021 se do řádku 24 zařazují vybraná plnění v režimu jednoho správního místa (OSS), nebo na která by tento režim mohl být použit, pokud by osoba uskutečňující vybraná plnění byla v tomto režimu registrována, s výjimkou zdanitelných vybraných plnění uvedených na ř. 1 a 2:

  • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu;
  • prodej zboží na dálku s místem plnění podle § 8 odst. 1;
  • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b);
  • prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění podle § 8a;

Pro další informace v oblasti DPH Vás zveme na náš seminář  Změny DPH pro rok 2021 a 2022 - Pardubice, 17.12.2021