Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (stravovací a ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod), tak i pro subjekty, které měly původně začít evidovat tržby od 1.května 2020.