Dne 11.07.2020 byla vyhlášena nová Výzva za období 06/2020 a to pro OSVČ Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny a je /jsou mladší 13 let, ..

Žádost se podává prostřednictvím online formuláře, který bude dostupný od 15.07.2020 od 09.00 na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info. Jako pomůcku pro jeho vyplnění je použít  VZOR vyplněné žádosti

Výzva v plném znění: zde.