Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob byla zavedena od 1. 1. 2015 a to prostřednictvím ustanovení § 38v zákona o daních z příjmu.

Oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – každý příjem se posuzuje jednotlivě. Tato povinnost se vztahuje na osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup (např. katastr nemovitostí)

Oznamovací povinnost je možné splnit na doporučeném vzoru tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP, termínem pro jeho odevzdání je za rok 2023:

  • 02.04.2024  v případě papírového přiznání nebo 
  • 02.05.2024  při elektronické podání