Novela zákona o daních příjmu s účinností od 01.04.2019 stanovuje novou oznamovací povinnost týkající se příjmů podléhajících srážkové dani, nově včetně příjmů, které jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem zdanění v České republice podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Tato oznamovací povinnost se týká subjektů, kteří vyplácí zejména dividendy, úroky a licenční poplatky, avšak za určitých podmínek mohou být předmětem této povinnosti i další příjmy.

Poplatník má povinnost tyto příjmy oznámit, pokud celková výše stejného druhu příjmů v daném měsíci (např. dividendy, úroky, licenční poplatky), přesahuje 100 000 Kč.

Pokud je tento příjem zaplacen nebo je-li daňový poplatník povinen o něm účtovat v dubnu 2019, mělo by být první oznámení podáno již do konce května 2019.  Pro toto oznámení zatím není zveřejněn nový formulář, oznámení lze učinit prostřednictvím stávajícího formuláře Hlášení v EPO aplikaci. Nový formulář by měl být k dispozici až v průběhu měsíce června 2019.

Další zajímavou novinkou je skutečnost, že daňový subjekt může podat žádost o osvobození od oznamovací povinnosti a to až na dobu 5 let. Tato žádost musí být opřena o konkrétní důvody ze strany daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že příslušné ustanovení je v platnosti poměrně krátkou dobu, není zatím jasné, jaké důvody bude správce daně považovat za relevantní.