Paušální daň je nutné v roce 2021 zaplatit následujícím způsobem:

  • paušální záloha ve výši 5.469 Kč,  v.s. rodné číslo, k.s. 1148
  • na bankovní účet místně příslušného správce daně: 

Název
finančního úřadu

Bankovní účet
pro paušální zálohy

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

2866-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

2866-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

2866-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

2866-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

2866-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

2866-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

2866-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

2866-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

2866-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

2866-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2866-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

2866-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

2866-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

2866-47620661/0710

  • termín placení záloh
    • Záloha leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. únor 2021 připadá na sobotu).
    • V ostatních měsících je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí, tzn. za 02/2021 do 22.02.2021