Vláda schválila návrh na paušální daň od roku 2021 pro OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH. Tato paušální daň bude pro rok 2021 činit 5.740 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.514 Kč, sociální pojištění 3.126 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech se bude částka zvyšovat a to vzhledem k úpravám výše zdravotního a sociálního pojištění.

OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku.