Místo konání
H-Centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce

Cíl:         

V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v zákoníku práce a navazujících předpisů od 1. 1. 2020. Všechny změny budou dokumentovány na velké části praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým ustanovením a vybraným judikátům ovlivňující personální a mzdovou praxi

Program – hlavní témata semináře:           

  • Shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2019-2020
  • Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Zákon o specifických zdravotních službách
  • Kontrola inspektorátu bezpečnosti práce na pracovišti - nelegální práce
  • Změny v zákoníku práce
  • Souběh funkce statutárního orgánu s pracovním poměrem – aktuální stav, řešení souběhu
  • Zhodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců
  • Dotazy posluchačů
Cenové varianty