Místo konání
Školící centrum CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686, 53351 Pardubice
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce
PŘÍNOS/CÍL:

Po absolvování 2 seminářů budete mít přehled o hlavních změnách v oblasti mzdově personální a navazujících předpisů od 1.1.23. Příslušné změny budou dokumentová- ny na celé řadě praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým ustanovením a vybraným judikátům ovlivňující personální praxi.

URČENO:

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním,  a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti (tzn. i majitele společnosti, jednatele, …)

Personalistika 2023 - 26.01.2023
 • Novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2023:
  • Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Work-life Balance)
  • Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.
  • Zásadní koncepční změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
  • Nová úprava práce na dálku – telework dle požadavků EU
  • Doručování písemností zaměstnavatele a zaměstnance
 • Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Kontrola inspektorátu bezpečnosti práce na pracovišti - zkušenosti z kontrol, zaměření kontrol inspektorátu na konkrétní oblasti u firem, udělované sankce
 • Elektronická komunikace se státní správou (OSSZ, ZP, ...) pro rok 2023
 • hodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců

Odpovědi na dotazy

Mzdy 2023 - 27.01.2023
 • Změny minimální mzdy a mzdových tarifů pro rok 2022 a dopady do dalších právních předpisů
 • Změny ve zdravotním pojištění,
 • Změny ve sociálním a nemocenském pojištění,
 • Změny v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti
  • Daňové zvýhodnění na děti 2022 a 2023, způsob prokazování nároku
  • Školkovné pro rok 2022, …
  • Náležitosti mzdového listu
  • Prohlášení poplatníka …..
 • Stravenky a stravenkový paušál  2023
 • Benefity zaměstnanců
 • Změny životního minima
 • Zpracování mzdy od 01.01.2023
  • nejnižší úroveň zaručené mzdy,
  • srážky ze mzdy,
  • průměrný výdělek
 • Příklady zpracování mezd od 01.01.2023

Odpovědi na dotazy

OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ

OBJEDNÁVKA  ŠKOLENÍ  

(objednávkový formulář)

Další semináře z cyklu DAŇOVÉ ZMĚNY 2023
Cenové varianty
2301151
Cena pro 1 účastníka - semináře 26.+27.1.23
4.690 Kč bez DPH (5.675 Kč s DPH)
2301152
Cena pro 2 účastníky - semináře - 26.+ 27.1.23
8.890 Kč bez DPH (10.757 Kč s DPH)
2301111
Cena pro 1 účastníka - seminář 26.1.23
2.475 Kč bez DPH (2.995 Kč s DPH)
2301121
Cena pro 1 účastníka - seminář 27.1.23
2.475 Kč bez DPH (2.995 Kč s DPH)
2301112
Cena pro 2 účastníky - seminář 26.1.23
4.690 Kč bez DPH (5.675 Kč s DPH)
2301122
Cena pro 2 účastníky - seminář 27.1.23
4.690 Kč bez DPH (5.675 Kč s DPH)

Objednávkový formulář

 • 1
  Aktuální: Kontaktní údaje
 • 2
  Fakturační adresa
 • 3
  Účastníci
 • 4
  Dokončeno

Kontaktní údaje