Finanční správa vydala Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních příjmů, který nahrazuje dřívější D-22. Účinný je od 1.1.2023.