Ministryně financí svým Rozhodnutím promíjí DPH při pořízení zboží z EU nebo při dovozu ze třetích zemí u následujícího zboží:

  • filtrační polomasky, respirátory a filtry za podmínky uskutečnění zdanitelného plnění v období od 14.4. do 3.6.2021
  • diagnostické prostředky pro testování COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění COVID-19 za podmínky uskutečněného zdanitelného plnění od 14.4.2021 do 31.12.2022

Bližší informace jsou uvedeny v Informaci GFŘ k promíjení DPH při pořízení zboží z EU a při dovozu zboží

Vzhledem k prominutí DPH u výše uvedených plnění se zároveň daná plnění neuvádí v přiznání k DPH  ani v kontrolním hlášení