Od 1.7.2021 se podává Přehled o výši pojistného PVPOJ pouze elektronicky a to prostřednictvím souboru ve formátu xml a to následujícím způsobem:

  1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP) -  podmínky:  (uživatel má zřízen uznávaný kvalifikovaný certifikát a certifikát je u OSSZ zaregistrován)
  2. Do datové schránky ČSSZ -  podmínky: odesílání souboru na datovou schránku ČSSZ s ID 5ffu6xk
  3. Načtením a odesláním přes ePortál ČSSZ -  podmínky: přístupové údaje e-identity nebo datové schránky