TERMÍNY PODÁNÍ

Přehled za rok 2022 podává OSVČ nejpozději do:

  • 2.5.2023, pokud je přiznání k DPFO podáno do 1.4.2023
  • 1.6.2023, pokud OSVČ podala přiznání elektronicky po 1.4.2023
  • 1.8.2023, pokud přiznání podal daňový poradce po 1.4.2023
  • 1.8.2023, pokud není povinnost podání daňového přiznání

Vedlejší činnost - důvod výkonu

Podnikání bylo v roce 2022 výdělečnou činností vedlejší, pokud OSVČ:

  1. v roce 2022 vykonávala zaměstnání (ř14)
  2. měla nárok na starobní důchod nebo nárok na výplatu invalidního důchodu (ř15)
  3. měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství atd. (ř16, ř17)
  4. osobně pečovala o osobu závislou na pomoci jiné osoby (ř18)
  5. je nezaopatřeným dítětem (ř19)

Rozhodná částka pro vedlejší samostatně výdělečnou činnost je 93.387 Kč

Skutečnost vykonávání vedlejší činnosti je třeba oznámit v den podání přehledu a doložit do konce měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Dokládat je nutné jen, pokud ČSSZ nemá údaje ve své evidenci, ani nemá možnost si údaje obstarat v elektronické podobě dálkovým přístupem. 

Platby záloh za rok 2022

Jako podklad pro ř33 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte nové služby ePortálu ČSSZ, kam se přihlaste pomocí identity občana nebo datové schránky a v oddílu pro OSVČ vyberte Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.