Termíny podání

Přehled za rok 2023 podává OSVČ nejpozději do:

  • 2.5.2024, pokud je přiznání k DPFO podáno do 2.4.2024
  • 3.6.2024, pokud OSVČ podala přiznání elektronicky po 2.4.2024
  • 1.8.2024, pokud přiznání podal daňový poradce po 2.4.2024

Vyplnění přehledu

Pro vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 připravila ČSSZ podrobný návod.

Platby záloh za rok 2022

Jako podklad pro ř33 Úhrn zaplacených záloh na DP využijte nové služby ePortálu ČSSZ, kam se přihlaste pomocí identity občana nebo datové schránky a v oddílu pro OSVČ vyberte Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.