Pro práci se systémem PREMIER nabízíme klientům kompletní balík služeb pro instalaci a implementaci všech modulů v jejich firmě.

Naše služby nekončí jen implementací systému, ale poskytujeme podporu pro optimální a efektivní práci v systému, servis programu, zaškolení uživatelů, supervizi a dohled a celou řadu dalších služeb.  

Veškeré služby jsou poskytovány odborníky se zkušenostmi v oblasti ekonomického řízení firmy, metodiky a analýzy firemních procesů, ekonomického a daňového poradenství.

K programu PREMIER system zajišťujeme následující služby:

 • instalace programu PREMIER system, nastavení parametrů, číselníků

 • implementace (zavedení) modulů CRM, Workflow, Fakturace, Sklad, Výroba, Fakturace, Zakázky, Účetnictví, Mzdy, Majetek na konkrétní individuální podmínky firmy

 • dohled a kontrola při zahájení rutinního zpracování v systému PREMIER přímo ve firmě nebo vzdáleným přístupem

 • servis systému PREMIER (převody dat, instalace nových verzí, zaúčtování skladu, ukončení roku, kontrola a opra- va dat, úprava pohledů a tiskových sestav, konzultace a optimalizace postupů práce s programem, …)
 • preventivní prohlídky programu (verifikace dat, kontrola parametrizace systému, kontrola instalace, kontrola zálohování,)

 • individuální a hromadné školení uživatelů k obsluze jednotlivých modulů programu PREMIER

 • supervizi a dohled nad interní účtárnou, mzdovou účtárnou, zajištění pozice hlavní účetní

 • mzdovou, účetní a daňovou pohotovost - pomoc a zajištění příslušných agend pro případ nemoci vlastních zaměstnanců, jakékoliv jejich absence či vzniku mimořádné jednorázové události

 • účetní controlling pro firmy účtující v programu PREMIER system, kontrola zpracování účetnictví, mezd, kontrola modulů sklad a výroba včetně zaúčtování,
 • kontrola nebo i úplné vyhotovení  účetní závěrky,

 • rekonstrukce účetnictví v programu PREMIER system

Nabídka školení PREMIER system