Na webu finanční správy byly zveřejněny informace pod názvem: Nejčastější omyly a nejasnosti ohledně daňových přiznání, které se vyskytují fyzických osob podávajících přiznání k dani z příjmu za rok 2020 a to se zaměření na tyto oblasti:

  • Vracení přeplatku na dani z příjmů - přeplatky se budou vracet až od 2.4.2021,
  • Podání daňového přiznání u OSVČ přihlášených k paušální dani - poplatníci přihlášení od roku 2021 k paušální dani musí za rok 2020 podat přiznání,
  • Sankce  - v případě pozdně podaných přiznání se počítají od původních termínů pro podání přiznání,
  • Sleva na poplatníka se nekrátí, uplatňuje se v přiznání vždy v plném rozsahu,
  • Podpisy - nutní podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku
  • Plná moc daňovému poradci stačí odevzdat spolu s přiznáním,
  • Covidové podpory - zdaňování a případné započítávání do vlastního příjmu manžela nebo manželky (dle následující tabulky)

Obdržený příjem

Jedná se o příjem zdanitelný

Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky

Jednorázový příspěvek důchodcům

Ne

Ne

Kompenzační bonus

Ne

Ano

Ošetřovné pro OSVČ

Ne

Ano

Provozní dotace v souvislosti s COVID - 19

Ano

Ano

Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci

Ne

Ano