Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19.

  • Covid 2021 - jedná se o plošný program, který počítá s pomocí podnikatelům ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu (11.1. až 31.3.2021 - celkem 80 dní), kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. 

    • Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

    • Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021

  • Covid Nepokryté náklady - jedná se o plošný program, který má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. V podstatě jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní obor podnikání, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. 

    • Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

    • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (1.1. až 31.3.2021). Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace.