Pro rok 2021 platí formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka) vzor 26. Starší vzory  Prohlášení poplatníka (vzor 24 a 25) je sice možné použít, ale finanční správa je již nedoporučuje.

Prohlášení poplatníka podepisuje zaměstnanec obvykle do třiceti dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.