Pro rok 2022 byly tyto údaje vyhlášeny Sdělením č. 380/2021 Sb. a činí:

  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.298 Kč (pro rok 2020 se jedná o částku 1.182 Kč)
  • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.946 Kč (pro rok 2020 se jedná o částku 1.773 Kč)
  • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.892 Kč (pro rok 2020 se jedná o částku 3.545 Kč).

Od výše uvedených redukčních hranic zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a činí: 

  • 1. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 227,15 Kč
  • 2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 340,55 Kč
  • 2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 681,10 Kč

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost dle výše uvedených změněných parametrů je možné realizovat prostřednictvím kalkulačky pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2022

Pro další informace v oblasti k výpočtu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost a postupu při výpočtu mezd Vás zveme na náš seminář  PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ problematika v praxi roku 2022 - Pardubice, 01.02.2022