Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1.7.2021 do 30.9.2021 podle přímého účinku směrnice EU 2006/112/ES. Od 1.10.2021 jsou nová pravidla zapracována do zákona o DPH.

Do režimu jednoho správního místa (OSS) je nutné se registrovat. Přihláška se podává předem nebo do 10 dnů po skončení měsíce, v kterém povinná osoba (plátce nebo identifikovaná osoba) uskutečnila vybrané plnění, na které hodlá použít režim OSS.

Příklad: Český plátce DPH dne 12.9.2021 prodal zboží na dálku rakouskému zákazníkovi (občanovi). Dle jeho rozhodnutí by chtěl  už na tento prodej uplatnit režim OSS a tak musí do 10.10.2021 elektronicky podat přihlášku k registraci do OSS (režimu EU), a to Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. V přihlášce se uvede den uskutečnění prvního vybraného plnění. Finanční správa zveřejnila:

Pro další informace v oblasti DPH Vás zveme na náš seminář  Změny DPH pro rok 2021 a 2022 - Pardubice, 17.12.2021