Pro silniční daň za rok 2022 platí zcela nové tiskopisy, které reagují na zásadní změnu předmětu daně či výše daně od roku 2022 a to:

Předmětem daně silniční jsou pouze vozidla kategorie N2, N3, O3 a O4. Výpočet daně je kromě tohoto omezení ovlivněn následujícími parametry:

  • druh karoserie (BA - nákladní automobil, BB - skříňový automobil, BC - tahač návěsu, BD - silniční tahač),
  • počet náprav
  • největší povolenou hmotnost v tunách a
  • počet měsíců, kdy je vozidlo předmětem daně. 

Termín pro podání přiznání za rok 2022 je 31. leden 2023 s tím, že je splatná v tomto termínu i daň (zálohy se počínaje rokem 2022 neplatí)

Další informace ke změnám v silniční dani od roku 2022 jsou k dispozici v následujících stránkách a dokumentech: