Místo konání
Školící centrum CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686, 53351 Pardubice
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce
PŘÍNOS/CÍL:

Po absolvování 2 seminářů budete mít přehled o hlavních změnách v oblasti mzdově personální a navazujících předpisů od 1.1.24 ve vazbě na KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK a další změny v legislativě (DPP,...). Příslušné změny budou dokumentovány na celé řadě praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým ustanovením a vybraným judikátům ovlivňující personální praxi.

URČENO:

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním,  a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti (tzn. i pro  majitele společnosti, jednatele, …)

Personalistika 2023/2024 (DPP a další změny zákoníku práce)

Pardubice,05.12.23-08.30-13.30 

(1.A seminář)

Mzdy a personalistika 2024 (volné pokračování semináře 1A)

Pardubice,30.01.24-08.30-13.30 

(1.B seminář)

Program – hlavní témata semináře 1A:
 • Novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2023:Z
  • zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva a to Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Work-life Balance), Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.
  • Zásadní koncepční změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ
  • Nová úprava práce z domova, práce na dálku
  • Doručování písemností zaměstnavatele a zaměstnance
 • Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Kontrola inspektorátu bezpečnosti práce na pracovišti - zkušenosti z kontrol, zaměření kontrol inspektorátu na konkrétní oblasti u firem, udělované sankce
 • Elektronická komunikace se státní správou (OSSZ, ZP, ...) pro rok 2024
 • Hodnocení dopadu GDPR na ochranu osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců
 • Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení.

Odpovědi na dotazy

Program – hlavní témata semináře 1B:
 • Přehled změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • výpočet příplatkových odměn – příplatek za výkon práce ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí
  • pravděpodobný výdělek u dohod
  • výpočet dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • harmonogramy směn, formy seznámení s harmonogramem směn
 • Změny minimální mzdy a mzdových tarifů pro rok 2024 a dopady do dalších právních předpisů
 • Změny ve zdravotním pojištění,
 • Změny ve sociálním a nemocenském pojištění,
 • Změny v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti (zrušení školkovného 
 • Stravenky a stravenkový paušál  2024
 • Benefity zaměstnanců
 • Změny životního minima
 • Zpracování mzdy od 01.01.2024 (nejnižší úroveň zaručené mzdy, srážky ze mzdy, průměrný výdělek,...)
 • Příklady zpracování mezd od 01.01.2024

Odpovědi na dotazy

OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ
OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ  (objednávkový formulář)
.
Další semináře z cyklu

Praktické uplatňování zákona o DPH pro rok 2023/2024

Pardubice,15.12.23-08.30-13.30 

(2.A seminář)

Změny v daňové oblasti 2023/2024

Změny daně z příjmu, účetnictví, ...  pro rok 2023/2024

Pardubice,16.02.24-08.30-13.30 

(2.B seminář)

Cenové varianty
2312101
Cena pro 1 účastníka - seminář 1A - Personalistika 2023/2024 (DPP a další změny zákoníku práce)
2.890 Kč bez DPH (3.497 Kč s DPH)
2312102
Cena pro 2 účastníky - seminář 1A - Personalistika 2023/2024 (DPP a další změny zákoníku práce)
5.375 Kč bez DPH (6.504 Kč s DPH)
2401101
Cena pro 1 účastníka - seminář 1B - Mzdy a personalistika 2024 (volné pokračování semináře 1A) - 30.01.2024
2.890 Kč bez DPH (3.497 Kč s DPH)
2401102
Cena pro 2 účastníky - seminář 1b - Mzdy a personalistika 2024 (volné pokračování semináře 1A) - 30.01.2024
5.375 Kč bez DPH (6.504 Kč s DPH)
2312111
Cena pro 1 účastníka - cyklus 2 seminářů (seminář 1A - 05.12.2023 + seminář 1B - 30.01.2024)
5.375 Kč bez DPH (6.504 Kč s DPH)
2312112
Cena pro 2 účastníky - cyklus 2 seminářů (seminář 1A - 05.12.2023 + seminář 1B - 30.01.2024)
9.990 Kč bez DPH (12.088 Kč s DPH)

Objednávkový formulář

 • 1
  Aktuální: Kontaktní údaje
 • 2
  Fakturační adresa
 • 3
  Účastníci
 • 4
  Dokončeno

Kontaktní údaje