Pro rok 2020 je stanovena maximální hodnota stravenky ve výši 131 Kč.

Zaměstnavatel může zaměstnanci maximálně přispět částku ve výši 70% hodnoty stravného při trvání pracovní cesty v rozsahu 5 až 12 hodin (70% z 103 Kč je 72,10 Kč). Ve vazbě na daňový výdaj zaměstnavatele ve výši 55% ceny hlavního jídla za jednu směnu, lze vypočítat i maximální hodnotu stravenky (72,10 Kč / 0,55  je  131 Kč)