Stravenkový paušál jako peněžitý příspěvek byl zaveden od 01.01.2021. Do ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů bylo doplněno, že peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu podle zákoníku práce je osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Pro rok 2023 se jedná o částku ve výši 153 Kč, z toho 70% činí 107,10 Kč.

Stravenkový paušál je do stanovené maximální hranice (107,10 Kč) na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmu i pojistného. 

Hodnota stravenky s maximálním daňovým nákladem u zaměstnavatele činí 194 Kč. Tato hodnota stravenky představuje částku ve výši 106.70 Kč jako maximální daňově uznatelný náklad a zbylou částku by měl uhradit zaměstnanec (87,30 Kč) nebo představuje daňově neuznatelný náklad.