Ve vazbě na Vyhlášku 237/2022 Sb. se s účinností od 20.08.2022 mění sazby stravného a v návaznosti na to i hodnoty:

  • stravovacího paušálu - změna maximální částky stravovacího paušálu osvobozeného od daně u zaměstnance, tj. zvýšení z 82,60 Kč na 99,40 Kč za odpracovanou směnu (Podrobněji v Informaci MF)
  • daňově nejvýhodnější stravenky - činí 180 Kč (od 1.1. do 19.8.2022 to byla ve výši 150 Kč).