Místo konání
Školící centrum CONTO SERVIS s.r.o., Chelčického 686, 53351 Pardubice
Přednáší
Mgr. Josef Janata, daňový poradce

Určeno

Kurz je určen pracovníkům všech účetních jednotek, zejména pak hlavním účetním, finančním manažerům a majitelům firem, kteří provádějí v programu PREMIER system uzávěrkové práce. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je především dobrá orientace v programu PREMIER systém a znalost účetní problematiky.

Cíl

Seznámit účastníky školení s doporučeným pracovním postupem pro účetní závěrku, zvládnout techniky prověření úplnosti a správnosti vašeho účetnictví zpracovávaného v programu PREMIER system. Výklad bude také zaměřen na vysvětlení způsobů zaúčtování inventarizačních rozdílů a účetních případů účtovaných na konci období včetně zpracování a doložení (inventarizaci) jednotlivých zůstatků rozvahových účtů. Velká pozornost bude věnována konkrétním postupům při kontrole zpracování účetnictví, vazeb na jednotlivé moduly programu (sklad, mzdy, …) a také rozboru nejproblematičtějších případů v účetnictví včetně přehledu nejvýznamnějších změn v zákonu o účetnictví včetně dalších navazujících předpisů pro období 2019/2020.

Program

 • 09:00 – 10:45         Úvod do postupů pro zpracování roční účetní závěrky, postupy pro prověření úplnosti a správnosti účetnictví v programu PREMIER system
 • 11:05 – 13:00         Kontroly zpracování účetnictví, kontrola návazností na ostatní moduly (sklad, účetnictví,…),  rozbor nejproblematičtějších případů, účtování inventarizačních rozdílů, dalších specifických účetních operací, zpracování inventarizačních soupisů zůstatků rozvahových účtů, přehled nejvýznamnějších změn v oblasti účetnictví v období 2019/2020
 • 13:00 -   ?               Diskuse.
Cenové varianty
2003801
Cena pro 1 účastníka
1990 Kč bez DPH (2408 Kč s DPH)

Objednávkový formulář

 • 1
  Aktuální: Kontaktní údaje
 • 2
  Fakturační adresa
 • 3
  Účastníci
 • 4
  Dokončeno

Kontaktní údaje