Nejvyšší správní soud („NSS“) v červnu letošního roku rozhodl v rozsudku 3Afs 82/2019-38, že výkon funkce statutárního orgánu je samostatně vykonávanou ekonomickou činností pro účely DPH.

V daném případu předseda představenstva fakturoval akciové společnosti odměnu za výkon funkce včetně DPH. Správce daně odmítl uznat společnosti nárok na odpočet DPH z přijatých faktur od předsedy s argumentací, že tato činnost je podřízena režimu závislé činnost dle § 6 ZDP, a tím předseda při výkonu své funkce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani.

NSS tento názor odmítl a uvedl, že postavení předsedy představenstva a.s. je v zásadě shodné s postavením jednatele s.r.o., a proto nejsou žádné relevantní důvody k tomu, aby se odchýlil od svého předchozího rozsudku 2 Afs 100/2016 - 29. Zde opakovaně konstatoval, že znění českého zákona o DPH je v rozporu s články 9 a 10 evropské směrnice, a proto a je nutné postupovat přímo dle směrnice. Tím je nutné výkon funkce předsedy představenstva, případně i jakéhokoliv člena statutárního orgánu právnické společnosti, považovat za nezávislou ekonomickou činnost, protože předseda představenstva nese vlastní hospodářské riziko a není a nemůže být v podřízeném vztahu vůči akciové společnosti