Dne 20.03.2019 byl v rámci Koordinačního výboru KDP uzavřen příspěvek č. 539  "Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019".

Výklad k dané problematice se nachází na stranách 6 až 20 daného příspěvku č.539.