Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. (Dle NV č.351/2013 Sb., § 2 ) a jeho výše je následující:

 

Období od Období do Repo sazba (% p.a.) Úrok z prodlení (% p.a.)
23.06.2022   7,00 15,00
06.05.2022 22.06.2022 5,75 13,75
01.04.2022 05.05.2022 5,00 13,00
04.02.2022 31.03.2022 4,50 12,50
23.12.2021 03.02.2022 3,75 11,75
05.11.2021 22.12.2021 2,75 10,75
01.10.2021 04.11.2021 1,50 9,50
06.08.2021 30.09.2021 0,75 8,75
24.06.2021 05.08.2021 0,50 8,50
11.05.2020 23.06.2021 0,25 8,25