Český plátce DPH plátce má nárok na vrácení daně na vstupu  dle § 82 zákona o DPH a to z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu.

Limitní hodnoty částek DPH, od kterých je možné uplatnit nárok na vrácení

(článek 17 směrnice Rady 2008/9/ES):

 • 400,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce,
 • 50 ,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku.
Druh zboží a služeb (plnění), pro které je možné uplatnit nárok na vrácení:

Podle článku 9 směrnice Rady 2008/9/ES: (jinak žadatel postupuje podle pravidel členského státu vrácení daně) jsou druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby popsány podle číselných kódů, které je nutné dodržet při vyplňování žádosti o vrácení daně:

 • 1 = palivo
 • 2 = nájem dopravního prostředku
 • 3 = výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2)
 • 4 = mýtné a silniční poplatky
 • 5 = cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě
 • 6 = ubytování
 • 7 = potraviny, nápoje a restaurační služby
 • 8 = vstupné na veletrhy a výstavy
 • 9 = výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
 • 10 = jiné (zde plátce musí uvést popis k plnění v požadovaném jazyce viz Přehled požadavků jednotlivých států, nebo uvést patřičný sub-kód)

Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.