Zálohy na silniční daň jsou od 1.1.2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31.1.2023.

Novela silniční daně zásadně zužuje předmět daně. Předmětem daně jsou pouze vybraná nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 12 tun.

Více informací je k dispozici v Informaci k novele zákona o dani silniční a zveřejněném Sdělení MF k § 6 zákona o dani silniční ve znění novely č. 142/2022 Sb.