Nařízením vlády č. 290/2022 se stanovil všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 ve výši 38.294 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0530. Rozhodná průměrná mzda bude 38 294 x 1,0530, což je 40 324 korun.

Uvedené hodnoty mají vliv např. na výpočet minimálních záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění či hranice pro vyšší sazbu daně v roce 2023.

Odvody na zdravotní a sociální pojištění OSVČ jsou následující:

Sociální pojištění
2021 2022 2023
Minimální měsíční záloha OSVČ (hlavní činnost) 2 588 Kč 2 841 Kč 2 944 Kč
Minimální měsíční záloha OSVČ (vedlejší činnost) 1 036 Kč 1 137 Kč 1 178 Kč
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2 481 Kč 2 724 Kč  2823 Kč
Minimální nemocenské OSVČ 147 Kč 147 Kč 168 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 85 058 Kč 93 387 Kč 96 777 Kč
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ 41 395 Kč 48 718 Kč 50 486 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč

 

U záloh na sociální pojištění však najdeme omezení pro maximální výši platby záloh.

 

Zdravotní pojištění
2021 2022 2023
Minimální měsíční záloha OSVČ  2 393 Kč 2 627 Kč 2 722 Kč
Minimální vyměřovací základ 17 721 Kč 19 456 Kč 50 486 Kč