Postup pro případné zdanění u jednotlivých finančních podpor programů COVID:

  • Dotace z programů, např. COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ, COVID - SPORT, COVID - KULTURA, COVID - BUS: nejsou osvobozeny, podléhají zdanění
  • Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci: osvobozený příjem dle § 4/1/h ZDP, do přiznání k dani z příjmu se neuvádí, výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem dle § 25/1/i ZDP
  • Kompenzační bonus pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 4/1/zj ZDP, neuvádí se v přiznání k dani z příjmu
  • Ošetřovné pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 10 zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, neuvádí se v přiznání k dani z příjmu