Vlivem rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.03.2019 (sp. zn. 27 Cdo 3885/2017-138) došlo k zásadním výkladovým změnám pravidel při vyplácení zisku. 

Doposud byl zastáván právní názor, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku musí být učiněno nejpozději do 6 měsíců od termínu příslušné účetní závěrky. V pozdějším termínu už valná hromada nemůže o rozdělení podílu na zisku rozhodnout a pokud by měli společníci zájem si podíly vyplatit, musela by valná hromada rozhodnout o výplat záloh na podíl na zisku z aktuálního účetního období.

Nejvyšší soud v daném rozhodnutí posuzoval danou otázku ve vazbě na zákon o obchodních korporacích a konstatoval, že společnost může rozhodnout o rozdělení zisku na základě řádné účetní závěrky kdykoli až do konce následujícího účetního období. To znamená, že např. v říjnu 2019  může valná hromada rozhodnout o rozdělení zisku na základě účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 a nebude nutné řešit daný stav výplatou zálohy na podíl na zisku (povinnost sestavit mezitímní účetní závěrku).

Více se k této novele bude věnovat seminář pod názvem: