V návaznosti na zákon č. 299/2020 Sb., dochází i ke změně sazeb DPH. Do sazby DPH 10% se nově zařazují:

  • ubytovací služby,
  • vstupné na sportovní a kulturní akce
  • využívání sportovních zařízení
  • osobní doprava lyžařskými vleky

Finanční správa k této změně vydala Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020, kde jse uveden základní postup a vysvětlení.